Kapilární pájení

Kapilární pájení je proces, kterým se spojují kovové součásti pomocí pájky s nižší teplotou tavení. V našem případě se jedná o pájení železných dílů v průběžné peci v ochranné atmosféře.

Díly se spojují pomocí měděné pájky aplikované na povrch součástí v místě spojů. Takto připravené sestavy dílů se pokládají na pás poloautomatické linky. V aktivní zóně dochází k ohřevu dílů na pájecí teplotu, kdy pájka zkapalní. Endotermická atmosféra umožní pájce lépe zatéct do spoje a zajistí ochranu povrchu železných dílů před oxidací. Po zchladnutí vznikne pevný nerozebíratelný spoj s vysokou integritou.

kapilarni-pajení
icon1

Pevnost
spoje

icon2

Životnost materiálu

cistota-povrchu

Čistota povrchu

icon4

Preciznost provedení

Oblasti použití

Proces kapilárního pájení v průběžné lince umožňuje hospodárně spojovat díly složitých tvarů a díly, u kterých není možné nebo účelné použít tradiční metody svařování. Odolné spoje jsou pevnější než základní materiál a díky konzistenci výrobního procesu dosahují vysoké kvality. Ochranná atmosféra zajišťuje zcela čistý povrch zapájených sestav pro finální povrchovou úpravu.

Automobilový průmysl

  • palivové systémy
  • chladicí okruhy
  • brzdové systémy

Strojírenství

  • hydraulické systémy
  • díly strojírenských zařízení

Elektrotechnicky průmysl

  • části el. motorů
  • díly elektropřístrojů

Stavebnictví

  • otopná tělesa